De verhuur van de H. Kruiskerk wordt uitgesteld, omdat enkele parochianen een beroepsprocedure in Rome zijn begonnen. Het uitstel heeft geen gevolgen voor het stopzetten van de vieringen en de verhuur van de pastorie.

Verhuur H. Kruiskerk

Heilig Kruiskerk

Het parochiebestuur had gehoopt de Heilig Kruiskerk met ingang van dit voorjaar te kunnen verhuren aan de Baptistengemeenschap Amersfoort. Daarmee kan de locatie voor het christelijke geloof behouden blijven en kan de parochie de dringend noodzakelijke inkomsten verwerven. Maar enkele parochianen hebben een beroepsprocedure tegen onttrekking van de kerk aan de goddelijke eredienst aangespannen in Rome. Omdat deze nog niet is afgerond per maart is de verhuur van het kerkgebouw tot nader order uitgesteld. De overdracht van de pastorie is wel op korte termijn.

Vieringen

Het besluit heeft geen gevolgen voor de planning en werkzaamheden van het pastoraal team. In de H. Kruiskerk worden geen vieringen met priesters, pastoraal werkenden of assistenten meer gehouden. Ook zijn er geen anderssoortige vieringen meer ingeroosterd. Uitzonderingen zijn er voor uitvaarten. Ook is de ruimte beschikbaar voor parochianen die in de kerk samen wensen te komen.

De laatste Eucharistieviering in de H. Kruiskerk is volgens het reguliere vieringenrooster op 21 maart. De slotviering zullen we vieren als de hele procedure afgerond is. Wij hopen dit te kunnen doen niet belemmerd door de coronapandemie, zodat we alle betrokkenen kunnen uitnodigen om afscheid te nemen van hun dierbare kerkgebouw.

pastoor Joachim Skiba en vicevoorzitter Angélique Liebens
namens het bestuur van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort