28 februari, 2de zondag van de vastentijd, om 9.00 uur een Heilige Mis in de Heilig Kruiskerk

Op de 2de zondag van de vastentijd, 28 februari, is er om 9 uur een H. Mis in de Heilig Kruiskerk. Gaarne opgaven via: E-mail: wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl . Secretariaat (’t Wandelhuys): (033) 472 14 89 (tussen 9.30 en 12.00 uur op werkdagen). Bij deze viering mogen maximaal 30 parochianen aanwezig zijn. U kunt zich aanmelden tot…