De Week van Gebed voor eenheid is zondag afgesloten. Een week die dit jaar anders is verlopen: zonder fysieke samenkomsten, maar met online gebedsontmoetingen door heel de stad. ‘Er is heel wat ‘afgezoemd’ deze week’, vatte Josephine van Pampus de week samen.

Week van Gebed met Josephine van PampusZij deed dat zondag in de St. Josephkerk bij de gebedsviering, die geheel in het teken stond van het thema van de week: ‘Blijf in Mijn Liefde’. De geloofsgemeenschap had zich aangesloten bij de Gebedsweek voor Vathorst en Hooglanderveen met de andere kerken in de wijk, zoals de gereformeerde Ontmoetingskerk, evangeliegemeente Perspectief en de protestantse Kruispuntgemeente. Een week lang hebben wijkbewoners ieder uur online gebeden aan de hand van de gebedspunten van anderen en zaken in het nieuws. Iedere avond is er een zoom-meeting gehouden, met telkens een ander deel van de wijk in de schijnwerpers.

‘Goed om zo met elkaar te bidden, om verder te kijken dan je vertrouwde omgeving en juist met elkaar te zoeken naar versterking in deze toch al moeilijke tijden’, zei Josephine.

Informatie over de Week van Gebed in Vathorst en Hooglanderveen is hier na te lezen. De pagina van de Raad van Kerken biedt ook de nodige inspiratie om verder te bidden in deze coronatijd.