In overleg met de leden van Locatieraad, Pastoraatsgroep en werkgroep Coronamaatregelen hebben wij een moeilijk, maar wel overwogen besluit genomen om in ieder geval gedurende de lockdown periode tot en met 19 januari alleen online kerkvieringen zonder kerkgangers te houden.

Wij constateren dat vieringen met kerkgangers in deze periode, waarin de kans op besmetting nog steeds heel groot is, en misschien alleen nog maar toeneemt, niet meer verantwoord door ons kunnen worden georganiseerd. Dit ondanks de goed geïnstrueerde vrijwilligers. Hiervan heeft een aantal duidelijk aangegeven een onveilig gevoel te hebben bij de inzet rondom een viering, zoals wij deze in de afgelopen periode hebben georganiseerd.
Wij hopen door de verminderde contacten ook een steentje bij te dragen aan het terugdringen van het zorgelijk aantal besmettingen, de fors toegenomen ziekenhuisopnames en het borgen van de reguliere zorg in ons land.
Gelukkig heeft de Sint Martinus nu ook de mogelijkheid om online vieringen te houden. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om deze online vieringen zo goed mogelijk te verzorgen. (zie verder in de extra editie van het Martinusbericht hoe u de online vieringen kan bekijken en welke vieringen online zullen worden uitgezonden de komende periode)
Uitvaartvieringen, waarvan de organisatie bij de begrafenisondernemer ligt, gaan door met in achtneming van de maatregelen van het Bisdom.

Wij realiseren dat dit besluit, om uitsluitend online-vieringen te houden in de Martinus, verder gaat dan het advies van het Bisdom.
Wij menen dat we uit verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid nu een pas op de plaats moeten maken; dat doet pijn en valt ons zwaar. Deze verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid overstijgt echter het samenkomen. Wij troosten ons met de gedachte dat God er is, ook als wij niet samenkomen.
Op het eind van het bewogen jaar hadden wij u liever een andere mededeling willen doen, maar helaas.
In het vertrouwen dat de komst van het Kerstkind ons hoop en kracht zal geven voor het komende jaar wens ik u een goede jaarwisseling en een zalig Nieuwjaar toe.

Namens de Locatieraad en Pastoraatsgroep,
Han van Schagen