Eerder heeft u het eerste interview van tweeluik over de verhuizing van het eucharistisch centrum van de Kruiskerk naar de Martinuskerk kunnen zien. Vandaag ontvangt u het tweede interview. Deze keer met Ad van Dijk, al vele jaren actief betrokken in de Martinuskerk in Hoogland.

Hij is een enthousiaste en positieve man. Ad van Dijk vertelt over het eucharistisch centrum in de Martinuskerk en de verantwoordelijkheid dat dat met zich meebrengt. Het vraagt een aanpassing, het oude loslaten en het nieuwe vormgeven. Eucharistie, het ontvangen van hostie is een mooi en bijzonder ritueel. Ad van Dijk vindt dat naast het ontvangen van de hostie ook andere rituelen in het geloof aandacht nodig hebben. Hij pleit voor een moderne manier van invulling aan het te vormen eucharistisch centrum. Op zondag is er een eucharistie en op zaterdagavond zijn er specifieke vieringen met thema’s als duurzaamheid en leven met Corona. Zie de link

Voor verdere activiteiten van het SCC, klik hier