Als een rode draad in deze tijd loopt een verlangen naar saamhorigheid en warme verbondenheid.
Om deze verbondenheid vorm te geven willen we in de komende adventsperiode onze Martinuskerk opnieuw een uurtje openzetten. Op zondag 6, 13 en 20 december bent u tussen 14-15 uur van harte welkom ; voor stil gebed, een kaarsje aansteken, een gebedsintentie schrijven of luisteren naar zang en muziek. Met natuurlijk in acht neming van de geldende coronarichtlijnen.
In de kerk zal een mand staan met door parochianen gemaakte kaarten. Voelt u zich uitgenodigd er een mee te nemen. Om te sturen naar iemand die u mist, om een hart onder de riem te steken, of zomaar om te verrassen met een persoonlijke boodschap. Dat ene kaartje op de mat, een herinnering die je niet vergeet.
Weet
dat ik je niet vergeet
ook als je me even
niet ziet
zie ik je
in mijn gedachten

Bent u zelf creatief in het maken van kaarten? Wat zou het fijn zijn als u met uw kaarten de mand in de kerk weer aanvult om door iemand anders te kunnen gebruiken. U kunt deze ook afgeven aan de gastvrouwen op de pastorie of in de brievenbus deponeren.
Laten we in verbinding blijven, vol vertrouwen, hoop, moed, liefde en vrede.
Namens de werkgroep Maatregelen Coronavirus,
Bea van de Hoef