Op 25 oktober jl. is er in twee delen een hoorzitting gehouden over het besluit van het parochiebestuur om de aartsbisschop van Utrecht te vragen om de H.Kruiskerk te onttrekken aan de eredienst.

Deze hoorzitting is gehouden om de opmerkingen en vragen van parochianen van de H.Kruisgemeenschap en vrijwilligers die zich inzetten voor de H. Kruis kerk te horen. Velen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om hun mening te uiten of vragen te stellen over het besluit. Van beide hoorzittingen is een verslag gemaakt. In de verslagen staat wat er is gezegd en gebeurd op de hoorzittingen. De conceptverslagen zijn toegezonden aan de aanwezigen op de hoorzitting en zij hebben hierop kunnen reageren. De ontvangen reacties zijn verwerkt in de verslagen en daarna zijn de verslagen definitief gemaakt. Het verslag van de middagsessie vindt u hier, dat van de avondsessie is hier aan te klikken. Het is niet de bedoeling dat er over de verslagen wordt gecorrespondeerd.