Afgelopen zaterdag hebben mensen van de geloofsgemeenschap Sint Martinus en De Inham (PKN) in een kraam op het kraailandhof gestaan om bij een gemis stil te staan.

Dat doen ze in het kader van Allerzielen, dat in de katholieke traditie op 2 november gevierd wordt. Op de foto’s is te zien hoe dat er uitzag en het was mooi dat dit initiatief door hen is ondernomen.

Ga voor meer foto’s en indrukken hier naar de Facebookpagina van de Inham.