Eind November wordt de geloofsgemeenschap Sint Martinus het Eucharistisch Centrum. Hierdoor zal het aantal viering toenemen en zal er ook vaker een beroep worden gedaan op de huidige groep Bedrijfs Hulpverleners (BHV-ers).

Daarbij komt dat ten gevolge van de Corona-crisis de invulling van taken tijdens vieringen uitgebreid is. Zo doen 2 BHV-ers. nu onderstaande taken:

• Onze belangrijkste taak als BHV-er is natuurlijk het verlenen van hulp bij kleinere en grote calamiteiten.
• Daarnaast ontvangen wij de parochianen bij de vieringen om:
o Gezondheidsvragen te checken
o Reserveringen te controleren
o Bewaken van de 1.5 meter tijdens en na de vieringen

 

Vanwege deze ontwikkelingen zijn we genoodzaakt onze huidige groep BHV-ers uit te breiden. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk! Hoe groter de groep BHV-ers, hoe minder vaak we een beroep hoeven doen op de huidige groep. En helaas kunnen enkele BHV-ers tijdelijk niet actief zijn, omdat zij binnen de risicogroep horen.
Bent u in het bezit van een BHV diploma of heeft u die altijd al willen halen? Meldt u zich dan aan als (toekomstig) BHV-er.

Rob Goeman juicht het toe als zich ook BHV-ers melden uit de andere geloofsgemeenschappen.

Wilt U geen BHV-er worden maar toch helpen bij ontvangst of uitgeleide doen van onze kerkgangers, dan kunt zich ook melden als vrijwilliger bij de vieringen. Dit kan door hier een email te zenden naar deze geloofsgemeenschap. U kunt zich gelijk aanmelden dat u ook vrijwilliger wil zijn!.
Bij voorbaat dank.