Het Aartsbisdom heeft zaterdagmorgen 10 oktober een reactie verspreid op de oproep van minister Grapperhaus. Het aantal kerkgangers gaat terug naar 30 bezoekers en het dragen van mondkapjes wordt nadrukkelijk aangeraden.

Het bisdom vraagt de parochies om zo snel mogelijk terug te schalen naar maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers). Gezien de tijd lukt het mogelijk niet om dat voor dit weekend nog te regelen. Wij zien dit weekend daarom als een overgangsweekend. Wel geven wij het advies om eventuele reserveringlijsten vanaf nu op dit aantal aan te passen. Voor na dit weekend geldt binnen onze parochie voor alle locaties een maximum van 30 personen (exclusief medewerkers).

Het dragen van mondkapjes wordt sterk aangeraden: hanteer daarvoor zoveel mogelijk in ieder geval het “theaterbezoek” model. Dat betekent: zet bij binnenkomst en bij het lopen in de kerk een mondkapje op, zittend op de plaats mág het mondkapje af – met advies om het op te houden. Mondkapjes worden niet door de parochie verstrekt, dus iedereen dient zelf een mondkapje mee te nemen.

Wat zingen betreft verandert er niets: samenzang blijft verboden, maar voorzang met enkele zangers blijft toegestaan. Deze regels gelden voor vieringen en repetities. Gezien de beperkte ventilatie- en luchtcirculatiemogelijkheden in onze kerken heeft het parochiebestuur bepaald dat met maximaal 4/5 personen in vieringen en repetities gezongen mag worden.

Overigens: sinds enige tijd is binnen Onze Lieve Vrouw van Amersfoort een Coronateam actief. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van het bestuur en het pastoraal team. Het team komt voortvarend in actie wanneer noodzakelijk: bij nieuws vanuit het bisdom op het gebied van corona dat snel verspreid dient te worden over alle locaties, de implicaties van dit nieuws, en tevens bij het snel implementeren van maatregelen van belang voor de veiligheid van de parochianen en het pastoraal team.

Voor het bericht op de site van het bisdom klikt u hier.

[update]

St. Josephkerk weer geopend

Vanaf aanstaande zondag 18 oktober is de St.Josephkerk in Hooglanderveen weer behoedzaam open voor maximaal 30 parochianen per viering. Diaken Frank Sieraal zal de viering aanstaande zondag verzorgen. Deze viering kan ook deze site online bekeken worden. Er wordt na de viering geen koffie geschonken.