Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen heeft kardinaal Eijk een pastoraal woord ter bemoediging gestuurd naar de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht. Hij roept daarin op tot ‘levensreddend handelen’, door gehoor te geven aan de nieuwe maatregelen.

“Hopelijk kunnen we in Nederland door de vereiste aanpassingen van ons gedrag in gezamenlijkheid ook deze tweede coronagolf afzwakken. Daarmee redden we levens, maar wordt ook voorkomen dat de regering nog strengere maatregelen zal moeten nemen, met alle economische gevolgen van dien.”

Kardinaal Eijk kijkt ook terug op de eerste golf van coronabesmettingen en de zomer waarin we opgelucht adem konden halen. “Al kon lang niet iedereen dat doen: in sommige sectoren bleven beperkingen van kracht, veel mensen raakten hun baan kwijt en er werd gerouwd om mensen die aan het coronavirus waren bezweken.”

In zijn brief memoreert de kardinaal ook alle maatregelen die in parochies zijn getroffen om vieringen veilig binnen de anderhalve-meterregel te houden. “Alle lof voor deze inzet, die veel heeft gevraagd van de pastorale teams alsook van de parochiebesturen, locatieraden, pastoraatsgroepen en andere vrijwilligers. De inzet van gelovigen tijdens deze crisis om mensen in nood te helpen, wil ik hier eveneens expliciet noemen.”

Lees de brief hier in zijn geheel.