Vanmorgen werden Marie Brouwer en Door Schoonderbeek beide lid van het Parochiekoor Hoogland na afloop van de Woord- en Communieviering verrast. Beiden zijn 25 jaar lid van dit koor en te midden van hun kinderen en kleinkinderen werd hierbij stil gestaan. 

Diaken Frank Sieraal sprak hen toe met o.a. de onderstaande woorden: Muziek en zang zijn buitengewoon belangrijk voor het uitdragen van het Gods
Blijde Boodschap: het Evangelie.
Denk alleen maar aan de Mattheus Passion en de Messiah.
Wat een zeggingskracht!
Daar preek je echt niet tegenop.
Muziek en zang hebben samen een bijzondere kracht.
Van de kerkvader Augustinus (354 – 430) is de puntige uitspraak:
‘Zingen is dubbel bidden’.
Je lichaam en ziel doen eraan mee.
Door het zingen hebben wij contact met God en met elkaar.

[Een opsomming die het waard is om wat nauwkeuriger te bekijken. Zingen brengt de emotie op gang. Het laat het woord diep in het hart doordringen. Het verdiept je relatie met God. Het maakt de wil bereid om vanuit de eigen geloofservaring de ander te bemoedigen. En ten slotte beïnvloedt het ook onze levenswandel. Zingen doet echt veel met ons.Het betrekt ons op God en op elkaar.]

Na afloop ontvingen zij de versierselen die bij dit jubileum horen. Onderstaand een aantal foto’s van dit moment