Niets is echter minder waar. Vrede is een onderwerp dat blijvend om onze aandacht vraagt. Het lijkt er tegenwoordig soms op dat we in een tijd leven waarin alleen maar het eigen ik telt, met daarnaast in onze Nederlandse samenleving en op andere plaatsen in de wereld een bijna niet te stoppen geweld..

Daarom is het belangrijk dat er jaarlijks stilgestaan wordt bij hetgeen waar we mee bezig zijn. Al meer dan 50-jaar organiseert PAX, samen met andere organisaties in de week waarin de Internationale dag van de Vrede valt (21 september) de Vredesweek. In die Vredesweek laten vele betrokken mensen zien dat het anders zou moeten en kunnen in onze nabije en verre wereld.
Op initiatief van de PAX zijn er in vele dorpen en steden nu meer dan 80 Ambassades van Vrede, zo ook in Amersfoort. Elk jaar is er in de Vredesweek aandacht voor de vrede middels een ander thema. Dit jaar is gekozen voor ‘’ Vrede verbindt verschil ‘’. In onze eigen maatschappij leven we op dit moment samen met een groot aantal diverse religies en culturen. Op een vreedzame wijze naast en met elkaar samenleven is niet altijd even gemakkelijk. De verschillen in de manier van leven en opvattingen leiden nog wel eens tot wederzijds onbegrip. Waarom zou je die verschillen niet zien als een kans op verrijking van je eigen visie ? Je leert soms weer eens iets nieuws en krijgt een andere kijk op wat voor een ander van werkelijke waarde is. Op die wijze kan verschil dus een verbinding vormen naar een vredige samenleving, dichtbij en verder weg.

Het programma van de Amersfoortse Ambassade van Vrede is dit jaar door de Covid-19 maatregelen wat beperkter in omvang.

Kijk hier voor de activiteiten in de Vredesweek op de flyers, en hier voor de programma folder die in kerkelijke locaties, inloophuizen en wijkcentra voor u klaar ligt en bezoek een van de bijeenkomsten.