In verband met de verhuizing van het Eucharistisch Centrum naar de St. Martinuskerk worden er met spoed vrijwilligers gezocht.

De St. Martinusgemeenschap zoekt:
• We willen graag een nieuwe werkgroep Misdienaren en Acolieten”: Wie wil de Sint Martinus daarbij helpen? We zoeken iemand die deze werkgroep zou willen leiden en inrichten met misdienaren en acolieten.
• Misdienaren en acolieten: wie wil na de zomer misdienaar of acoliet worden in de Sint Martinus en helpen bij de Eucharistieviering op zondagen en tijdens feestdagen. We gaan een groep vormen zo dat iedereen een paar keer per jaar aan de beurt komt
• Ook willen we een nieuwe werkgroep Kinderwoorddienst vormen. We zoeken daarvoor een leider en leden die tijdens de vieringen op zondag in de Sint Martinus een kindernevendienst begeleiden en samen met de kinderen activiteiten doen tijdens de viering.
Inhoudelijk materiaal is beschikbaar, dus je kunt gemakkelijk aanhaken.

Heb je interesse in één van bovenstaande vrijwilligerstaken?
Laat het weten hier per email.

We hopen op heel veel reacties!

ANS KRUISSELBRINK-BORGONJEN. FOTO TIM VAN DER HAMMEN

Bellen kan ook altijd. Ans Kruisselbrink- Borgonjen M: 06-16521293