1. Hebt u er wel eens over nagedacht om wat vrijwilligerswerk te doen voor de Sint Martinus?
2. Of: Zou u best wat vrijwilligerswerk willen doen voor de Sint Martinus? Maar u weet nog niet waar u wat zou kunnen betekenen?
Meld u aan, want we hebben iedereen nodig!

Bent u daarmee uw vrijheid kwijt? U bent zelf vrij om ervoor te kiezen om wat verantwoordelijkheden/ taken op u te nemen. En vakanties, ziekte e.d. worden altijd onder elkaar opgelost. Vele handen maken licht werk.
U kunt wel als lid van de Sint- Martinusgemeenschap uw talenten inzetten om met elkaar de gemeenschap te steunen, want alles in en om de Sint Martinus loopt niet vanzelf. Voor iedereen is het ook verschillend wat hij of zij kan en aankan. U doet het samen, met respect voor elkaar. Je leert elkaar kennen en uw hulp wordt zeer gewaardeerd. En bovendien, het is nog leuk ook!
Ook als u nog niet precies weet waar u wat kunt of wilt betekenen, stellen we het toch op prijs als u contact met ons opneemt.
Juist nu ook in deze Coronatijd en met de overgang van het Eucharistisch Centrum zijn veel extra handen nodig.
Hieronder volgen wat oproepen

Hulp gevraagd bij de vieringen in Coronatijd
Evaluatie van de twee vieringen op 5 en 12 juli heeft ons geleerd dat het hard werken is om alle regels, die worden vereist, uit te voeren. Toch blijft het belangrijk om hieraan vast te houden.In de maand juli zijn twee mensen uit de BHV-werkgroep hiervoor ingeroosterd, maar wij zouden daar per viering graag één helper bij hebben (hoeft geen BHV-certificaat te hebben).
Als u toch naar de viering komt, betekent dat eigenlijk dat u alleen iets vroeger aanwezig moet zijn om te kunnen helpen.
Wij hopen veel aanmeldingen te krijgen, want ook hier geldt: vele handen maken licht werk!
U kunt zich aanmelden bij Rob Goeman door hem hier een email te zenden
Hij zal u informeren voor welke viering u bent ingeroosterd.