Op donderdag 18 juni is het Transitieteam voor het eerst bij elkaar geweest. Het doel van het Transitieteam is het begeleiden van de verplaatsing van het Eucharistisch centrum van de Heilig Kruiskerk naar de St. Martinuskerk.

Dat willen we eind november doen bij het begin van het kerkelijk jaar, de eerste zondag van de Advent. Vanaf dan zal elke zondagmorgen in de St. Martinuskerk eucharistie gevierd worden.
Enerzijds betekent dat het voorbereiden van de St. Martinusgeloofsgemeenschap op de taken van een Eucharistisch centrum voor de gehele parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort maar ook borgen dat ze haar eigen identiteit en vieringen kan behouden. Anderzijds zorgen dat de H. Kruisgeloofsgemeenschap een nieuw liturgisch thuis vindt bij de Martinus of één van de andere geloofsgemeenschappen en de verwachting is dat na de verplaatsing van het Eucharistisch centrum als geloofsgemeenschap nog in de Heilig Kruiskerk terecht kan voor bijeenkomsten en ontmoeting.

Leren van elkaar
De kernwoorden zijn ‘rouwen’ en ‘bouwen’. Wat het ‘rouwen’ betreft kunnen we leren van de ervaringen van de H. Geest- en St. Henricusgeloofsgemeenschappen. Maar ook van de H. Kruis leren wat het betekent als je je kerk ineens moet delen met mensen van buiten je eigen geloofsgemeenschap. Wat het ‘bouwen’ aangaat kan de St. Martinus leren van de ervaringen van het H. Kruis, wat het betekent om Eucharistisch centrum en worden en te zijn.

Samen-doen
Eén ding dat we reeds vastgesteld hebben, is dat het Eucharistisch centrum niet de taak van één geloofsgemeenschap is, maar van alle geloofsgemeenschappen samen. In elke geloofsgemeenschap zijn er mensen met kennis, ervaring, tijd en energie, enthousiasme en goede ideeën die je bij elkaar moet brengen. Het idee is om een liturgisch beraad voor de gehele parochie OLVA in het leven te roepen, waar een priester zitting in heeft, voor het coördineren en vormgeven van de vieringen. Op 9 juli komen we weer bij elkaar en op 15 juli willen we een concreet werkplan indienen.

Het transitieteam bestaat uit de volgende parochianen:
Pastor Mauricio Meneses en Josephine van Pampus (pastoraal team), Micheline Paffen (parochiebestuur), Eke Schins en Saskia Meeuwissen (St. Martinus), Irene Vries en Marcella Walraven (H. Kruis), Arie van de Wiel (St. Ansfridus), Giny Wierenga (St. Henricus), Stefan van den Heuvel (St. Joseph), Nol Hameleers en Hubert Fermina (Brandpunt)

De bedoeling is dat er vertegenwoordigers van de H. Geest en St. Franciscus Xaverius geloofsgemeenschappen aansluiten. De samenstelling van het Transitieteam kan aangepast worden als de omstandigheden daarom vragen.