Op Eerste Pinksterdag heeft Pastoor Skiba aan het einde van de Eucharistieviering bekend gemaakt dat het parochiebestuur heeft gekozen voor de St. Martinuskerk als het nieuwe Eucharistisch centrum. Het parochiebestuur zal de keuze voorleggen aan de bisschop. Mgr. Eijk was al akkoord gegaan met het verplaatsing van het Eucharistisch centrum en zal nu de keuze voor de St. Martinus nog moeten bekrachtigen.
Pastoor Skiba bedankte de St. Martinus geloofsgemeenschap voor de gastvrijheid en het aanbod en wenste hen geestkracht voor de nieuwe opdracht. Hij bedankte ook de Heilig Kruis geloofsgemeenschap voor de tomeloze energie van de afgelopen jaren die nodig was om Eucharistisch centrum te zijn en hoopte dat de ontkiemde zaden en planten en bomen van de Heilig Kruis naar de St. Martinus overgeplant konden worden om daar vruchtbaar worden.
Het parochiebestuur heeft toegezegd dat de overgang naar de St. Martinuskerk zorgvuldig zal gebeuren heeft en gaat hiertoe een transitieteam oprichten. Via onze website en Kruisspinsels zullen wij u op de hoogte houden.