Zalig Pinksteren!

Vijftig dagen na Pasen vieren we Pinksteren, de feestdag van de heilige Geest. De Geest waarvoor de apostelen met Maria vurig hebben gebeden, nadat Jezus hen beloofd had dat zijn Vader weldra een Helper zou sturen.  Vanuit het vertrouwen dat die Geest ons gegeven is,...