Het parochiebestuur en pastoraal team hebben in goed overleg besloten om de kerkgebouwen van onze parochie per 1 juli weer open te stellen voor vieringen. Met beperkingen en maatregelen, dat wel. De komende dagen maken alle geloofsgemeenschappen de plannen ‘op maat’.

Online vieringen in een lege kerkVoorlopig zijn er alleen eucharistie- en gebedsvieringen, nog geen woord- en communievieringen. Er kunnen per viering dan maximaal 100 aanwezigen zijn die 1,5 meter afstand moeten houden. In vieringsruimten waar dit niet mogelijk is, zijn minder bezoekers toegestaan. De H. Communie wordt alleen uitgereikt in de eucharistieviering, de celebrant van de Eucharistie is de enige die dat -verantwoord en veilig- doet. Per 1 juli geldt een nieuw rooster voor de vieringen. Het oude rooster vervalt dus. Op deze website komt de nieuwe planning te staan.

Aanmelden

Wie aan een viering wil deelnemen moet zich daarvoor vooraf aanmelden. Er komt zo snel mogelijk een online reserveringssysteem. De mogelijkheden daarvoor worden nu onderzocht. Het idee is om bij het vieringenrooster een onlinereserveringssysteem per viering per geloofsgemeenschap te maken. Hier kan de bezoeker zijn/haar plaats reserveren. Dit systeem stuurt vervolgens een mail naar degene die gereserveerd heeft met daarin de bevestiging van de reservering. In de mail staan ook de voorwaarden (gezond zijn, handen wassen etc.) voor het bezoeken van de viering. Uiteraard geldt ook hier bij verkoudheidsverschijnselen en/of koorts blijf thuis!
Bij alle vieringen is één voorzanger en één begeleider. Voor elke kerklocatie is een zuil met een contactloze desinfectiedispenser besteld die bij de entree van de kerk wordt geplaatst. Bezoekers kunnen dan bij binnenkomst van de kerk hun handen wassen.

Jongeren en koren

Jeugd- en jongerengroepen tot 18 jaar kunnen ook weer worden opgestart. Belangrijk hierbij is dat de jeugd daarbij de gelegenheid krijgt hun sociale contacten met de groep te onderhouden. Voor groepen met kinderen tot en met 12 jaar geldt dat die, net als op de scholen en andere bijeenkomsten, niet hoeven te voldoen aan de 1,5 regel. Voor kinderen 13 tot 18 geldt de 1,5 meter maatregel wel. Uiteraard geldt ook voor deze groepen dat alle landelijke (RIVM) richtlijnen gevolgd moeten worden. Dus goed handen wassen, goed en regelmatig schoonmaken en bij verkoudheidsklachten, keelpijn en/of koorts thuisblijven!
Vieringen en oefenbijeenkomsten van de kerkkoren mogen voorlopig niet gehouden worden. Daarmee wordt gewacht tot een positief advies van de overheid.

Uitvaarten

De kerken blijven dicht tot 1 juli. Huwelijken en uitvaarten met maximaal 30 aanwezigen zijn toegestaan, mits de landelijke richtlijnen in acht worden genomen. Openstelling van de kerken voor gebed en kaarsje branden blijft ook mogelijk. Tot 1 juli zullen door het pastoraal team online vieringen worden verzorgd vanuit de St. Josephkerk in Hooglanderveen, te zien op onze website. Ook na 1 juli worden de online vieringen voortgezet. Wie niet fysiek bij ene viering aanwezig kan of wil zijn, kan dus blijvend mee-vieren met de computer.