Het Kruisberaad van de H. Kruisgemeenschap en het parochiebestuur hebben de draad opgepakt voor het verplaatsen van het Eucharistisch Centrum. In een onlinevergadering kwamen naast verdriet en pijn ook hoopgevende signalen in de voortgang.

Voortgang in verplaatsting Eucharistisch Centrum

H.Kruiskerk aan de Liendertseweg

Ondanks de problemen die de coronacrisis oplevert voor de parochie, blijft dit verplaatsingsproces doorgaan. Het bisdom heeft ingestemd met het voorgenomen besluit. Ook de andere geloofsgemeenschappen binnen onze parochie hebben inmiddels hun zienswijze gegeven over het nieuwe Eucharistisch Centrum. In vervolg op eerdere overleggen met elkaar, en aan de hand van een lange lijst vragen, is in de videovergadering ingegaan op uiteenlopende aspecten. Van de begroting tot de wijze waarop de H. Kruiskerk ook na de sluiting toch een rol kan blijven spelen voor de parochianen.

Hoopgevend

Een belangrijke vraag is de financiële onderbouwing. Is de parochie uit de geldproblemen als dit kerkgebouw niet meer wordt gebruikt? Want over 2019 is er  nog bijna tweehonderdduizend euro verlies. Het antwoord op die vraag is hoopgevend. Door het verhuren van de H. Kruiskerk komen inkomsten binnen en vervallen sommige kosten. En voor onze andere kerkgebouwen is voor de komende vijf jaar het groot onderhoud al financieel gezekerd. Samen met enkele andere veranderingen in kosten en inkomsten kan er nu toegewerkt worden naar een -zeer kleine- plus in de begroting. Dat geeft rust en voorkomt dat het bestuur noodmaatregelen moeten nemen.

Ook op een ander gebied is een plus in zicht. Natuurlijk is een van de belangrijkste pijnpunten voor de mensen van de H. Kruiskerk, dat zij bij sluiting hun vertrouwde plek verliezen. Maar het bestuur werkt op dit moment aan een oplossing: het gebouw wordt mogelijk door een ander kerkgenootschap gehuurd. Daarbij kan wellicht worden afgesproken dat parochianen beperkt gebruik kunnen blijven maken van de locatie.

Overgang

Voordat de H. Kruiskerk zijn functie als Eucharistisch Centrum overdraagt aan een andere locatie moeten in de voortgang heel veel dingen geregeld. Ook als het gaat om de nieuwe invulling van de geloofsgemeenschap. Daarvoor wordt een ‘transitieteam’ ingericht met vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschap H.Kruis, van andere de geloofsgemeenschappen, van het nieuwe Eucharistisch Centrum en van het bestuur en pastoraal team. Uit de videovergadering is het voorstel overgenomen om nadrukkelijk ook mensen uit te nodigen uit de H. Geest en St. Henricus. Zij hebben al eerder zo’n proces meegemaakt en hun ervaringen kunnen van grote waarde zijn.

Natuurlijk maakt de coronasituatie het er niet makkelijker op om de plannen in praktijk te brengen. Maar hiervoor worden oplossingen gezocht en is er toch voortgang. Daarbij blijven bestuur, pastoraal team en bisdom streven naar een constructieve werkwijze om deze grote uitdaging aan te gaan.