De parochies Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en Martha & Maria hebben een werkgroep opgezet voor de onlinevieringen. De groep begeleidt de eucharistievieringen op het internet, om daarmee ook de geloofsgemeenschappen tijdens de coronacrisis verbonden te houden met elkaar.

De gezamenlijke online Eucharistievieringen die we vanaf het eerste begin van de crisis hebben opgezet, vervullen in de zichtbaarheid een belangrijke rol. Veel parochianen uit al onze gemeenschappen konden zo de zondagsvieringen en de vieringen in de Goede Week en tijdens het Paastriduüm meemaken en de vertrouwde gezichten zien van de leden van het pastorale team.

De reacties zijn hartverwarmend. Voor veel mensen is het erg waardevol om zo verbonden te kunnen blijven met de parochie en met de pastores in tijden van sociale afstand. De komende tijd zult u steeds vaker mensen uit uw eigen geloofsgemeenschap tijdens deze vieringen zien. Koren hebben al aangeboden om met een paar mensen te komen zingen, de teamleden zullen regelmatig in groepjes van twee inhoud geven aan de vieringen en er ontstaan ook lokaal creatieve initiatieven om elkaar te inspireren en te steunen.

Taskforce

Screenshot van facebookOm dit alles te coördineren en mogelijk te maken hebben het pastorale team en de besturen een zogenaamde ‘Taskforce’ opgericht met daarin twee vertegenwoordigers uit elk bestuur, een vertegenwoordiger van het pastorale team en pastor Roderick als projectleider. Ook is het gezamenlijke kanaal ‘RK Eemland’ opgezet, dat bestaat uit een website en sociale mediakanalen op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Op dit kanaal brengt de taskforce de gezamenlijke initiatieven bij elkaar. Zo houdt de taskforce u op de hoogte, naast de bestaande kanalen van beide parochies.

 

De Taskforce RK Eemland:
–Margriet Nota, vice-voorzitter bestuur Martha & Maria
-Angélique Liebens, vice-voorzitter bestuur Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
-Gusta Willems, bestuurslid communicatie Martha & Maria
-Richard van Berkel, bestuurslid communicatie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
-Pastor Mauricio Meneses, vertegenwoordiger pastoraal team
-Pastor Roderick Vonhögen, projectleider

We horen ook graag uw ideeën en suggesties! Via ‘contact’ in het menu kunt u ons een bericht sturen.