De Historische Kring Hoogland heeft een bijzondere Bewaarsman uitgebracht. Het nieuwste nummer is geheel gewijd aan het 100-jarige Sint Martinuskoor.


Op 23 april overhandigde Cees van Loen, voorzitter van de Historische Kring Hoogland en tevens schrijver van deze uitgave, het eerste exemplaar aan de voorzitter van het Sint Martinuskoor, Joop Tondeur.
Alle leden van het Sint Martinuskoor en van de Historische Kring hebben het themanummer inmiddels ontvangen.
Het is een interessant boekje geworden dat behalve “koorverhalen” ook een mooi tijdsbeeld oplevert van de Rooms Katholieke Kerk in het algemeen en de Sint Martinusparochie in het bijzonder. Daarom is dit zeer leesbare boekje ook voor niet-leden interessant.
Losse exemplaren zijn à € 3,50 te bestellen bij de penningmeester van de Historische Kring, de heer Peter Kok, tel. 06-33900959 of hier per mail
Bestuur Sint Martinuskoor