Vragen vanuit de Heilig Kruisgemeenschap aan het parochiebestuur

Naar aanleiding van het voorgenomen besluit om het Eucharistische centrum te verplaatsen en de Heilig Kruiskerk op termijn te sluiten leven er binnen onze gemeenschap veel vragen. Daarom heeft het Kruisberaad van de Heilig Kruisgemeenschap op 6 maart 2020 een brief met vragen  aan het parochiebestuur van onze parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort  gestuurd.…

Pinksteren en de apostelen

Zalig Pinksteren!

Vijftig dagen na Pasen vieren we Pinksteren, de feestdag van de heilige Geest. De Geest waarvoor de apostelen met Maria vurig hebben gebeden, nadat Jezus hen beloofd had dat zijn Vader weldra een Helper zou sturen.