Er wordt in deze periode van de coronacrisis flink geklust in en rond de kerk. Omdat er geen vieringen zijn, met uitzondering van de onlinevieringen en een incidentele uitvaart, kan het gebouw nu onder handen genomen worden.


Een aantal vrijwilligers heeft de werkhandschoen opgepakt. Zij maken de kerkruimte grondig schoon, voeren kleine reparaties uit en maken alvast ruimte voor verschillende aanpassingen. Zo is het de bedoeling dat er de komende weken een vaste installatie komt voor de onlinevieringen. Daarnaast leeft het plan om de kerk toegankelijk te maken voor een kaarsje, stil gebed of een pastoraal gesprek.

In de komende periode gaat ook het onderhoud van het dak van start. Het wachten is nog op de benodigde toestemming en vergunning. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden een extra opslagruimte te bouwen naast de kerk.