Zoals door de bisschoppen gevraagd zal ook de St. Martinus zondag open zijn voor stil gebed, om een gebedsintentie op te schrijven of een kaarsje aan te steken.

Dat kan, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, tussen 14-15 uur. Volgende week zullen we in een overzichtje aangeven wanneer de kerk open is, en er mogelijk ook op het orgel gespeeld zal worden.
Er zal een koster aanwezig zijn die toeziet of alles veilig verloopt.
Spelregels voor kerkbezoek:
• Kom niet als u ziek of verkouden bent
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar
• Niet met elkaar spreken in de kerk.