Samen muziek maken in deze coronatijd is voor de leden van de muziekvereniging Sint Caecilia nu even niet mogelijk. Maar zij hebben een oplossing gevonden om dat toch samen te doen. Zij spelen de mars MARTINI van Jacob de Haan o.l.v. Arjan Dunning. Hiermee willen zij ook het gedachte goed van Martinus met alle parochianen in onze geloofsgemeenschap delen. Martinus deelde zijn mantel, omdat volgens een legende hij als lid van een Romeins leger op een dag bij de stadspoort van het Franse Amiens een bedelaar ontmoette. Het lot van deze man greep Sint Maarten zo aan dat hij besloot zijn kostbare mantel in tweeën te snijden. Hij schonk de bedelaar de helft van zijn mantel, de andere helft was officieel eigendom van Rome. Volgens de legende stond de arme man symbool voor Christus. ‘s Nachts zou Christus zelf aan Martinus verschenen zijn en iets gezegd hebben als: “Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed.”

Dit filmpje is gemonteerd door muzikant: Tim Mulder

Nationale Online Solistenwedstrijd

Dit youtube filmpje is ook te zien op de site Klankwijzer. Je krijgt daar de mogelijkheid om je stem uit te brengen op dit filmpje. Let op: per e-mailadres kun je maar één keer je stem uitbrengen op dezelfde deelnemer. Je kunt dus wel meerdere keren stemmen, maar slechts één keer op het hetzelfde filmpje. (Zij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor de organisatie van de Nationale Online Solistenwedstrijd en zij delen uw persoonlijke gegevens met geen enkele derde partij.)

Ga hier naar de site om uw stem uit te brengen. Muziekvereniging Sint Caecilia dankt u voor uw stem!

Een muzikale serenade
De inwoners van de stad Groningen waarderen het enorm dat zij verrast worden met deze welkome serenade. Lees hier meer.