De Lauden zingen en bidden

Sinds mei 2014 wordt er iedere woensdag om 9.00 uur de Lauden gezongen en gebeden in de dagkapel van de Heilig Kruiskerk. Nu dit vanwege de coronamaatregelen voorlopig in dagkapel gestopt is, zou het mooi zijn als dit tegelijk en samen bidden van dezelfde gebeden als op de rest van de wereld ook in onze parochie wordt voortgezet.
Daarom een klein stukje achtergrondinformatie:

De Lauden bidden en zingen gaat terug op een traditie die de apostelen al kenden.
Dat de Lauden zijn wortels zelfs heeft in de joodse gebedspraktijk van het begin van onze jaartelling zie je o.a. terug aan de verschillende psalmen die er een plaats in krijgen.

Bij het bidden of zingen van de psalmen is er een gewoonte om tussen de eerste en tweede regel van íeder vers een gaatje te laten vallen van 3 á 4 seconden. Als je rustig bent, en dus ook heel rustig kan ademhalen, ontstaat er een cadans van bidden precies op de ademhaling:
ademhalen – eerste regel bidden – rest van de adem uitblazen – ademhalen – tweede regel bidden – rest van de adem uitblazen – etc.
Sommige mystici noemen dat lucht tussen de regels in precies de plaats waar de heilige Geest zijn plekje vindt en zijn werk kan doen. Net zoals de Geest zich laat niet laat vinden in de orkaan, maar juist in het briesje lucht.

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is het opnieuw wereldwijd in de belangstelling komen te staan en wordt dan ook van harte aanbevolen, niet alleen voor priesters en diakens, maar zeker ook voor de gewone gelovigen.

Voor alle vragen of opmerkingen over de Lauden kunt u een mailtje sturen naar info@delauden.nl

Theo Hoogenboom