Ondanks dat nu we elkaar niet kunnen ontmoeten, worden er veel mooie dingen met elkaar gedeeld.

Er werd bijvoorbeeld een Coronawerkgroep opgericht, waaruit deze extra editie van het Martinusbericht geboren werd.
Er werden bloemen uitgedeeld onder de leden van het Parochiekoor Hoogland en via de mail worden ervaringen over deze tijd met elkaar gewisseld.
Het Martinuskoor heeft een telefonisch verbinding met haar leden via een telefoonboom.
De klokken worden geluid als teken van hoop.
De Vrienden van Martinus hebben een banier met woorden van bemoediging opgehangen boven de kerkdeuren, met de tekst: Laten we er voor elkaar zijn, juist nu!
Met daaronder: het ‘hart voor onze helden’.