Met elkaar maken we ons zorgen in deze verwarrende tijd over gezondheid, inkomen, eenzaamheid en sociaal isolement. Je wilt iets doen met de onrust die dit geeft.
Daarom hebben we de symbolen Geloof, Hoop en Liefde uitgebeeld op het kerkplein bij de Martinuskerk. U kunt daar vanaf Goede vrijdag tot en met Pasen een kaarsje aansteken, een bloemetje of knuffel brengen, een gedicht of mooie tekst achterlaten. Natuurlijk is elke andere wijze die u aanspreekt om uw verbondenheid met elkaar uit te drukken ook van harte welkom.