Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hebben een grote impact op onze samenleving en daarom doen we deze oproep.

Juist nu zoveel mensen alleen zijn en elkaar moeilijk kunnen bereiken, en er ook geen vieringen zijn in de St. Martinus, is het Martinusbericht extra belangrijk.
Onze oproep is om elkaar te stimuleren om zich op te geven voor het digitale Martinusbericht. Dat kan heel eenvoudig door hier een berichtje te sturen met het verzoek om toezending van het digitale Martinusbericht.

Het mailadres van de afzender wordt dan toegevoegd aan de verzendlijst. Het Martinusbericht wordt dan verzonden via mailchimp.Kunt u het bericht niet digitaal ontvangen, dan kunt u ook nog een papieren versie vinden in de Mariakapel. Lukt het niet om het daar op te halen, dan kunt u op maandag en vrijdag tussen 9:30 uur en 11 uur bellen met de gastvrouw in De Pastorie voor opgave van uw naam en adres om dit Martinusbericht te bezorgen.

Onderstaand treft u een nieuwe editie van het Martinusbericht, zoals deze nu op het youtubekanaal staat.

Deze editie is ook hier te lezen