Onze voorgangers hebben met medewerking van anderen een alternatief aanbod ontwikkeld voor de periode dat de publieke zondagse vieringen komen te vervallen vanwege het coronavirus.

Gedurende deze periode worden op zondagochtenden om 10.30 uur de voorbereide teksten (welkom, openingsgebed, overweging, voorbeden etc.) van de desbetreffende viering op de site gezet.

De beide lezingen van de desbetreffende zondag worden ook weergegeven. We hopen op deze manier toch een beetje samen bij elkaar te blijven. Deze viering is te vinden onder de knop ‘vieringen in onze kerk’. Deze knop vindt u links boven op de voorpagina van onze website https://www.xaveriusamersfoort.nl/

Parochianen van wie we een mailadres hebben, krijgen dit bericht ook toegestuurd. Omdat we niet alle maildressen van parochianen hebben, vragen we dit bericht te delen. We hopen met deze service toch iets van wat ons dierbaar is van de zondag te behouden.