De openbare vieringen in het weekend gaan niet door, maar het is wel mogelijk om online mee te vieren. Door-de-week houdt de parochie nog één viering.

Zondag

Op zondagen wordt via een livestream de eucharistieviering uitgezonden bedoeld voor de parochies Martha & Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. De uitzending vanuit de St. Josephkerk begint om 09.30 uur en is te volgen op via deze site, op Facebook en in audio via de Kerkomroep. Ook op een later tijdstip is de viering nog terug te zien.

Voorganger is pastor Roderick Vonhögen of een van de andere priesters van het pastoraal team. Lectoren en acolieten uit andere kerken wordt gevraagd mee te doen. Aanwezig zijn alléén lector, acoliet, eventueel een musicus of cantor. Berichten van overlijden uit beide parochies worden in de viering genoemd. De misintenties kunnen bij de eigen locatie vóór donderdag 12.00 uur ingediend worden en worden meegenomen in deze viering. Op de website van Martha & Maria wordt een digitale kapel ingericht waar een intentie achtergelaten kan worden en komt een pagina met inspiratie en bemoediging in deze moeilijke tijd.

Kerkbezoek op zondag

Enkele geloofsgemeenschappen stellen op zondagmorgen de kerk open voor gebed. Daar zijn de verscherpte richtlijnen absoluut van kracht: maximaal 30 mensen, het bewaren van afstand tot elkaar en geen koffie of sociale ontmoetingen. De lokale websites/pagina’s verzorgen de juiste informatie.

Zaterdag

Op zaterdagen wordt een internationale eucharistieviering uitgezonden vanuit de St. Josephkerk. Deze viering is wereldbreed en voor alle anderstalige parochianen bedoeld. De uitzending begint om 19.00 uur en is eveneens te volgen via bovengenoemde mediakanalen. Voorganger: Roderick Vonhögen.

Door de week

Alleen in de eucharistische centra worden (voorlopig) nog openbare eucharistievieringen gehouden. Dat gebeurt in de kerk en zonder koffie drinken na afloop. Ouderen of mensen met een kwetsbare gezondheid adviseren wij om niet te komen en de viering thuis mee te beleven in gebed.
Woensdag om 09.00 uur is er een eucharistieviering in de H. Nicolaaskerk in Baarn.
Woensdag om 19.00 uur is er een eucharistieviering in de H. Kruiskerk in Amersfoort.
Alle andere bijeenkomsten, meditaties en vieringen zijn in alle locaties afgelast.

Palmpasen

In de zondagse livestreamviering zullen de palmtakjes van beide parochies worden gezegend om in de parochies te verspreiden. Verdere informatie en logistiek volgt nog.

Goede Week en Pasen

De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Pasen worden alle uitgezonden via de livestream. Meer informatie volgt.