Onze parochie heeft zich aangesloten bij de oproep van de Raad van Kerken om woensdag om 19.00 uur de klokken van onze torens een kwartier te luiden als teken van hoop en troost. Maar er is meer te melden. Een overzicht.

Zondag 22 maart: biddend verbonden met de bisschoppen. De KRO-NCRV komt samen met de Nederlandse bisschoppen met een signaal van hoop, troost en bemoediging voor katholieke gelovigen in Nederland. rkkerk.nl/biddend-verbonden-met-de-bisschoppen-op-zondag-22-maart-via-npo-2-en-kro-ncrv-nl-katholiek/

Geen vieringen tot en met 13 april

De bisschoppen hebben afgekondigd dat tot en met 13 april alle publieke vieringen vervallen. Dat betekent ook met Palmpasen, de Goede Week en Pasen geen publieke vieringen. Meer informatie hierover: rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-met-palmzondag-en-pasen-geen-publieke-liturgische-vieringen.

Vieren via katholiekamersfoort.nl en facebook

In onze parochie zijn andere vormen van (op afstand) meevieren mogelijk in deze periode! In het weekend verzorgt pastor Roderick Vonhögen vieringen, te volgen via www.katholiekamersfoort.nl en op facebook.com/FatherRoderick en facebook.com/RKAmersfoort

Bericht kardinaal

Kardinaal Eijk heeft aan de parochianen van het Aartsbisdom een pastoraal woord geschreven. Ter bemoediging en als uitnodiging om met elkaar voor onze samenleving te bidden.