Zondagmorgen 15 maart, zijn de parochianen van de Heilig Kruiskerk in de gelegenheid geweest om tussen 9.00 en 11.00 uur naar de Heilig Kruiskerk te komen voor een persoonlijk gebed .

Met toestemming van pastoor Skiba is ook het Allerheiligste uitgesteld. Rond de 25 bezoekers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om hun persoonlijk gebed en/of intentie  aan God voor te leggen. De bezoekers bleven langer aanwezig, verspreid in de kerk en dagkapel, dan voor of na een eucharistieviering op zondag.

Voor woensdag 18 maart aanstaande is, in overleg met diaken Frank Sieraal en pastoor Joachim Skiba afgesproken, dat de woord- en communieviering in de grote kerkzaal van de Heilig Kruiskerk wordt gevierd. Na afloop zal er geen koffie en thee worden geschonken in de Ontmoetingsruimte en ook niet achterin de kerk.

Indien er vanuit het RIVM geen aanvullende maatregelen worden genomen, zal er zondag 22 maart tussen 9.00 en 11.00 uur, weer gelegenheid zijn om naar de Heilig Kruiskerk te komen voor persoonlijk gebed.