Omdat de Heilig Kruisgeloofsgemeenschap al 8 jaar Eucharistisch centrum van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is, weten zij wat het betekent om Eucharistisch Centrum te zijn.
Op verzoek van het parochiebestuur van OLVvA heeft het lokale team van de Heilig Kruisgemeenschap dit in een brief verwoord. Vervolgens geven zij in deze brief de visie op het voorgenomen besluit om het Eucharistisch Centrum te verplaatsen. Deze brief willen wij graag met u delen: brief: wat doet een Eucharistisch centrum