Na de mededeling van het parochiebestuur op 10 en 15 december over het voorgenomen besluit dat het Eucharistisch centrum verplaatst wordt en de Heilig Kruiskerk op termijn aan de eredienst onttrokken, hebben een aantal mensen de koppen bij elkaar gestoken om zich op de nieuwe situatie te beraden.
Op 17 december is het Kruisberaad voor het eerst bij elkaar geweest. Het Kruisberaad bestaat uit de locatieraad, de pastoraatsgroep en een aantal betrokken parochianen. Dit Kruisberaad heeft een brief met vragen aan het parochiebestuur van OLVvA gestuurd. Wij hopen binnenkort hier de antwoorden van het parochiebestuur met u te kunnen delen.
Hier vindt u de brief die is verstuurd aan het parochiebestuur: HKK 2020-03-06 brief Kruisberaad aan parochiebestuur OLVvA