Beste parochianen van de Heilig Kruisgemeenschap,

Naar aanleiding van het voorgenomen besluit van het parochiebestuur van de parochie OLVvA, om het eucharistisch centrum te verplaatsen wat als gevolg heeft dat de H. Kruiskerk op den duur aan de eredienst wordt onttrokken, hebben wij als geloofsgemeenschap verschillende acties ondernomen. Als eerste hebben we een petitie geschreven met het verzoek om het voorgenomen besluit op te schorten of te cancelen. Deze petitie is door 816 kerkgangers getekend.

Daarnaast hebben we een enquête uitgezet om de meningen van de kerkgangers te inventariseren.

De brief die zondag 1 maart is voorgelezen in de kerk en de uitslag van de enquête willen we graag met u delen. Deze zijn als bijlagen (8) in dit bericht onderstaand toegevoegd.

Vriendelijke groet

namens het lokale team