De Veertigdagentijd is de periode voor Pasen, een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Aan de hand het thema: “Werken aan je toekomst” wil de M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede) groep met een thematafel achter in de kerk de Veertigdagentijd en Vastenaktie zichtbaar maken voor de geloofsgemeenschap.

De VASTENACTIECAMPAGNE 2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in landen als Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Met een gedegen opleiding zijn mensen beter in staat een inkomen te verdienen en in hun eigen onderhoud te voorzien.
Iedere week is er na de viering een deurcollecte en er hangt een “thermometer” in de kerk om te kijken of een streefbedrag van € 1000,- (of meer) kunnen bereiken voor boeken, leermiddelen, leerplekken enz.

Er worden in de komende 40 dagen tijd diverse activiteiten in onze geloofsgemeenschap georganiseerd. Kijk hier op de activiteitenlijst.