Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort staat met al haar geloofsgemeenschappen midden in de Amersfoortse samenleving. Het parochiebestuur verbindt bestuurlijk de parochie en de geloofsgemeenschappen. Aan jou de uitnodiging om te overwegen of je een rol als bestuurslid op je wil nemen.

Onze hoofdpijlers zijn: Nabijheid bij de parochianen, dichtbij alle mensen, Caritas, vol inzettend op steun aan hen die hulp behoeven, Jeugd, omdat we ons geloof willen doorgeven aan toekomstige generaties en uiteraard Verbondenheid met elkaar. Binnenkort treden zowel penningmeester Dick Stalenhoef als Harry Lokin, bestuurslid met de portefeuille Gebouwen, af in verband met het verlopen van hun beider bestuurstermijnen. Daarom is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuurders (v/m).

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort blijft niet vanzelfsprekend bestaan; daar is inzet van jullie allemaal voor nodig, met alle aanwezige talenten, ook op bestuurlijk terrein. Je hoeft ook niet vooraf al veel bestuurlijke ervaring te hebben opgedaan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met vice-voorzitter Angélique Liebens (tel.: 06-22568799/ email: bestuurolva@katholiekamersfoort.nl) Welkom! We hebben je nodig!

Het parochiebestuur kent de volgende profielen:
Voorzitter (de pastoor), vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, vastgoedbeheer, communicatie, diaconie en jeugd- en jongerenwerk. Bestuursleden hebben een eigen portefeuille en onderhouden het contact met één of meerdere geloofsgemeenschappen. Zij bezoeken bijvoorbeeld de vergaderingen van het lokale team. De bestuursfuncties worden niet betaald en vragen gemiddeld vijf uur per week.

Profiel Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en realiseren van de begroting in alle facetten. Jaarlijks gaat er ruim een miljoen euro ‘rond’ in de parochie. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor lokale teams als het gaat om financiën, voor het bisdom en voor de administratie op het centraal secretariaat. Onze nieuwe collega op deze post heeft ervaring met het managen van financiële administraties, functioneert op strategisch niveau, maar heeft ook een ‘hands on’-aanpak.

Profiel bestuurslid Vastgoedbeheer/gebouwen
Het bestuurslid bestuurslid Vastgoedbeheer/gebouwen is de spin in het web van alle vastgoed: de kerkgebouwen, pastorieën en alle andere gebouwen. Samen met de specialisten van de lokale teams worden onderhoudsplannen en begrotingen opgesteld en uitgevoerd. Je bet bovendien het eerste aanspreekpunt voor aannemers en overheden. Voor deze rol combineer je technische en financiële vastgoedkennis en ben je in staat af en toe onder werktijd actief te zijn voor de parochie.