In de afgelopen periode hebben velen met de mensen van de H. Kruiskerk meegeleefd door hun betrokkenheid te tonen n.a.v. het voorgenomen besluit om het Eucharistisch Centrum van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort te verplaatsen.

Dat waarderen wij zeer. Door de aandacht in de vorm van o.a. telefoon, brieven, mail, bloemen, bezoek en gebed voelt de Heilig Kruisgemeenschap zich enorm gesteund.

Hartelijk dank daarvoor.
Het Kruisberaad van de Heilig Kruis geloofsgemeenschap