De 48 kinderen die zich gaan voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie in mei zijn afgelopen weekend gepresenteerd in de St. Joseph-, de St. Martinus- en de St. Ansfriduskerk.

In de presentatievieringen zijn de kinderen voorgesteld, zodat iedereen weet wie de communicantjes van 2020 zijn. Dit jaar starten er drie voorbereidingsgroepen met in totaal 48 communicantjes: 15 kinderen in de St. Josephkerk, 20 kinderen in de St. Martinuskerk en 13 kinderen in de St. Ansfriduskerk (gezamenlijke stadskerken).


In de eerste les hebben de kinderen met elkaar nagedacht over hun eigen naam. Die naam maakt hen uniek, en verbindt ze ook met andere mensen. Doordat je een naam hebt, kun je contact maken met elkaar. De naam van de kinderen is bij hun doop ook verbonden met de Naam van God. Tijdens de presentatievieringen klonken hun namen in de kerk, nu om ze te verbinden met de gemeenschap.