Zondagmiddag 2 februari was er tijdens de eredienst in de Sint Martinuskerk een bevestiging en intrede van Ds. Martin Snaterse.

Hij is vanaf vandaag bij de Protestantse gemeente De Inham verbonden. Na de dienst was er in De Inham, onder genot van een hapje en een drankje, gelegenheid om Martin en zijn vrouw Tineke te feliciteren en hen een goede toekomst in Hoogland te wensen.
Bij deze gelegenheid waren er ook een aantal leden van de locatieraad en pastoraatsgroep Sint Martinus aanwezig om hem te feliciteren. Hij ontving van de geloofsgemeenschap de bekende Martinuskaars. De kaars symboliseert een teken van verbinding. Daarbij ontving hij ook een oorkonde, waarop het voorafgaande is te lezen. Verder was dit het moment om de oecumenische vieringen vanaf heden te doen groeien in beide gemeenschappen.
Met dit kaarslicht was de verbintenis gelegd en hij was daar erg blij mee. ‘Ik vond het ook erg mooi om de bevestiging in de Sint Martinuskerk te doen, want dat is een teken van gastvrijheid. Ik ben daar ook dankbaar voor. En wat betreft samenwerking, hoop ik dat dit in komende tijd uitgebouwd kan worden.”alsdus Martin. Tot slot vroegen we aan hem nog naar zijn levensmotto. Deze is: “Stap voor stap het leven door.” We zullen hem en een goede vriend vaker in Amersfoort-Noord rond zien wandelen. Zijn vrouw is inmiddels al gemeentelid en actief in een kookgroep van de Inham.

Lees hier zijn twitterbericht van Martin Snaterse.