Tijdens de sfeervolle viering zong een koor van meer dan 40 zangers en zangeressen. Om te benadrukken dat dit een viering voor de gehele parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort was, waren er misdienaars en acolieten uit verschillende geloofsgemeenschappen.

Tijdens deze viering van de doop van de Heer, werden alle aanwezigen door parochievicaris Mauricio besprenkeld met wijwater. Na de viering werd afscheid genomen van Ellen Hogema (zie verslag elders op de site). Toen was het tijd om de petitie, ondertekend door 757 personen, aan te bieden aan het parochiebestuur. Marga van Ede deed dit namens het lokale team van de H. Kruisgemeenschap. De 757 handtekeningen is zeker niet de eindstand, na de viering waren er al weer zo’n 20 handtekeningen bij gekomen.

Na het in ontvangst nemen van de petitie hield Angelique Liebens een nieuwjaarstoespraak en kon de nieuwjaarsreceptie beginnen.