Vice-voorzitter Angelique Liebens heeft in haar nieuwjaarstoespraak een oproep gedaan om samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de parochie voor staat. Hierbij haakte zij aan bij de petitie tegen de sluiting van de H. Kruiskerk, die Marga van Ede namens de Locatieraad van de kerk even daarvoor overhandigde.

Nieuwjaarstoespraak van Angelique Liebens
De nieuwjaarsreceptie van de parochie werd direct aansluitend aan de gezamenlijke eucharistieviering in de H. Kruiskerk gehouden. Angelique Liebens stond in haar toespraak stil bij de ambitie van het bestuur om een veelzijdige, veelkleurige en toegankelijke parochie te zijn. Maar zij kon niet om de zorgelijke financiële situatie heen. ‘Kardinaal Eijk heeft een heel duidelijke visie op de kerkprovincie. Wat hem betreft heeft een parochie als de onze slechts één kerkgebouw nodig waarin alle activiteiten en capaciteiten worden gebundeld. Wij willen dat niet.’ Het voorgenomen besluit om de H. Kruiskerk te sluiten komt volgens Liebens niet uit de lucht vallen. ‘Op de parochiedag heb ik gemeld dat we niet ontkomen aan een dergelijk besluit. Ook pastoor Skiba heeft een interview in de krant gehad waarin hij expliciet het woord kerksluiting heeft benoemd.’

Pastoraal team

Verder ging de vice-voorzitter in haar nieuwjaarstoespraak in op het vertrek van Ellen Hogema. ‘Ons pastoraal team is opnieuw met een halve FTE gekrompen. En we moeten maar zien dat we Ellen mogen vervangen. We mogen ons gelukkig prijzen met een jonge priester als Mauricio, maar op enig moment krijgt hij natuurlijk zijn eigen parochie.’ Het pastoraal team zit aan haar grenzen. ‘En die moeten we accepteren. Dat is ook de opdracht die wij heel duidelijk van het bisdom hebben gekregen en we willen natuurlijk voorkomen dat er van hogerhand wordt ingegrepen.’

‘De kerk, dat zijn we samen en sámen moeten we oplossingen vinden voor de problemen en grote uitdagingen. Als bestuur en pastoraal team staan we open voor kritiek, maar óók voor suggesties en voor oplossingen.’ Tot slot sprak Angelique Liebens ook grote waardering uit voor alle vrijwilligers. ‘Voor jullie inzet en extra inzet. Wij als bestuur zijn echt ontzettend blij dat jullie onze basis zijn waar we steeds op kunnen en mogen terugvallen.’

Lees hier de hele speech.

(foto’s: Gerard Hilhorst)