Diaconaal werkster Ellen Hogema verruilt na vijf jaar Amersfoort voor Midden-Nederland en de kerk voor katholiek in het algemeen. Wat blijft is de passie voor diaconie en mooie herinneringen aan onze parochie.

‘Mijn ambitie in 2015 was om diaconie in onze parochie te versterken en om inspiratie voor actieve diaconie te bieden vanuit ons geloof. Ellen Hogema neemt afscheid van diaconie in AmersfoortHet helpen van mensen is bijna iedereen ingebakken, dat hoeft niet per sé vanuit de kerk. Maar juist helpen vanuit het geloof, met een theologische inspiratie biedt zoveel méér. Het inspireert en enthousiasmeert mensen. Dat wilde ik in Amersfoort neerzetten en dat is gelukkig voor een deel ook gelukt. Er gebeurt veel op diaconaal gebied, mensen zijn méér met elkaar verbonden geraakt binnen de parochie als het om diaconie gaat. Maar ik had graag meer bereikt in het parochiebreed neerzetten van dit onderwerp. Juist ook, omdat diaconie álle facetten van onze kerk raakt: van catechese tot de liturgie.’

Zoekende gelovigen

In haar veelzijdige werk kreeg Ellen te maken met de verschillende facetten van onze kerk en onze stad. Waar kijkt ze met de meeste trots op terug? ‘Dat is zeker de samenwerking in de Raad van Kerken. Amersfoort-breed zijn daarin hele mooie dingen gebeurd, die ons op een goede manier zichtbaar hebben gemaakt. Ook de samenwerking met andere maatschappelijke partijen en zeker ook met de Wijkherberg Heilige Geest heb ik heel positief ervaren. Binnen de parochie was het Jaar van de Barmhartigheid in 2015-2016 heel leuk, met allerlei speciale vieringen en activiteiten. Daar heb ik ook ervaren hoe veelzijdig en veelkleurig onze parochie is. Dat is goed, het past ook in het tijdsbeeld. In alle geloofsgemeenschappen zien we zoekende gelovigen en dat is ook van deze tijd. De vraag is universeel hoe we ons geloof kunnen beleven en uiten en hoe we als kerk relevant kunnen blijven.’

Relevant blijven

Over het antwoord op die laatste vraag heeft Ellen een duidelijke visie. ‘Als kerk moeten en willen we zichtbaar en zinvol blijven voor de héle samenleving. Dat kunnen we ook, er is geen enkele andere organisatie die al tweeduizend jaar ervaring heeft met het bij de mens thuiskomen. Maatschappelijke organisaties zijn nu aan het uitvinden hoe ze contact kunnen leggen en houden. De kerk kan daar het voorbeeld in geven. Daarom is het zo belangrijk dat we, ondanks alle uitdagingen, niet vergeten om naar buiten te blijven kijken en te gaan. We mogen ons niet te veel laten opslokken door interne zaken.’

Ellen is per 1 januari aan de slag bij de Stichting De KIM, een katholieke organisatie voor maatschappelijke activering, die zich richt op mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Haar nieuwe werkgebied is de hele provincie Utrecht en het zuidelijk deel van Flevoland. ‘Ik ga van kerkopbouw naar samenlevingsopbouw’, vat ze samen. ‘Maar de essentie is dezelfde en de focus de focus blijft gericht op het bijstaan van mensen, waarvoor het leven tegenzit.’

Hoe haar opvolging geregeld kan worden is nog onduidelijk, maar tips voor wie na haar komt, heeft Ellen al wel: ‘Blijf pastoraal ondernemend. Ga erop uit, met onze traditie en overtuiging. Niet omdat we het weten of beter weten, maar omdat we heel veel ervaring, hebben en als gelovigen veel inspiratie en zingeving kunnen aandragen. Daar vraagt de samenleving naar, dat kunnen wij bieden’.

Ellen persoonlijk de hand schudden kan zondag 12 januari op de Nieuwjaarsreceptie van onze parochie.

(uit: Mirakel 1 – 2019/2020)