In deze moeilijke tijd voor de parochie in het algemeen en de H. Kruiskerk in het bijzonder, heeft de locatieraad van de H. Kruiskerk besloten om de relikwie van het ‘Ware Kruis van Christus’ uit te stallen.

Terwijl de Heer aan dit kruis hing, gaf Hij Zijn Moeder de opdracht om voor Zijn geliefde leerling te zorgen en aan Zijn geliefde leerling gaf Hij de opdracht om voor Zijn Moeder te zorgen.
Door het uitstallen van het H. Kruisrelikwie kunnen ook wij zo dicht naderen dat Onze Lieve Vrouw ons herkent als haar kinderen.

De uitstalling van het H. Kruisrelikwie zal plaatsvinden op de volgende momenten:
• Zondag 19 januari 2020 tussen 12.00 uur en 13.00 uur, aansluitend aan de Vormselviering
• Zondag 26 januari 2020 tussen 10.30 uur en 11.30 uur, aansluitend aan de Eucharistieviering