Al voor de vierde keer is op het feest van Driekoningen de vierde koning(in) gekozen. De boon in de cake is dit jaar gevonden door…

…Wendel! De gelukkige mocht voor het tweede jaar op rij de kroon dragen. Pastoor Joachim ‘doopte’ hem met de presentatie tot Koning Wendel I. Tijdens de vieringmet oog voor kinderen– had de nieuwe koning met zijn gevolg een voorname rol. De kinderen mochten meehelpen tijdens de voorbede, de offerande en de vredeswens.
Daarmee zijn we een nieuw jaar gestart, met veel aandacht voor de jongste generatie: iedere eerste zaterdag staan de kinderen op de voorgrond tijdens de ‘gewone’ eucharistieviering in de St. Josephkerk. Op de tweede zaterdag is er na de eucharistieviering aanbidding en LifeTeen voor tieners en jongeren en op de derde zaterdag is er kinderwoorddienst voor de basisschoolleerlingen.

Presentatie nieuwe koning 2020